"ΟΙ ΓΝΩΣΕΙΣ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΑΣ"
Φαρμακείο «Άρης Πασχαλίδης» - Οι γ ν ώ σ ε ι ς μ α ς σ τ η ν υ π η ρ ε σ ί α σ α ς – Τώρα, ρωτήστε μας και για τα δικά μας προϊόντα – Το Φαρμακείο μας εφημερεύει και πάλι, το Σάββατο, στις 28 του μηνός

Αναφορικά με τη ραδιενέργεια....

Η Ραδιενέργεια και πόσο καλά την γνωρίζουμε

Η αρκετά πρόσφατη έκλυση ραδιενέργειας στην ατμόσφαιρα,  συνέπεια του ατυχήματος στον πυρηνικό αντιδραστήρα του εργοστασίου της Ιαπωνίας και ένα γεγονός που αντιμετώπισε η παγκόσμια -επιστημονική και μη κοινότητα-  με προβληματισμό και ανησυχία, μας κάνει να ασχοληθούμε μαζί της και πάλι.  
Ραδιενέργεια: πώς παράγεται, από πού προέρχεται, ποιες επιπτώσεις έχει στον άνθρωπο και το περιβάλλον. Ζούμε μαζί της και πώς;  Υπάρχουν κάποιοι απλοί τρόποι προφύλαξης από αυτήν και ποιοί είναι;
Με γνώμονα τα ερωτήματα αυτά, ας την γνωρίσουμε μαζί, για να  την αντιμετωπίσουμε, καλύτερα, με γνώση και υπευθυνότητα.

Η «εμφάνιση» της ραδιενέργειας

Η πρώτη ιστορικά καταγεγραμμένη ανακάλυψη του «ένοχου» ραδίου και των αποτελεσμάτων της ραδιενέργειας, σημειώθηκε από τον Antoine Henri Becquerel (Γάλλο φυσικό), την Marie Curie και τον Pierre Curie, τo 1896, στους οποίους απονεμήθηκε το Νόμπελ Φυσικής, αργότερα, το 1903.
Αφού «περιόρισαν» τη ραδιενέργεια στο εργαστήριο, οι επιστήμονες του κλάδου, της προσέδωσαν και τους κατάλληλους ορισμούς με άλλοτε περίπλοκους και άλλοτε περισσότερο απέριττους όρους. Για τον μέσο άνθρωπο, όμως, η ραδιενέργεια, μπορεί να ερμηνευτεί απλά σαν «Ενέργεια στη διαδικασία μετάδοσης».
Μέσα στα επιστημονικά πλαίσια πάντα, έχοντας σαν μέσον όρους ευρέως κατανοητούς, σε αυτήν την συνοπτική αναφορά στην ραδιενέργεια, αφορμή παίρνουμε την φράση ενός από τους πιο σημαντικούς θεωρητικούς φυσικούς που συνέβαλλαν κατά πολύ στην Κβαντική Ηλεκτροδυναμική, τον τιμημένο με Νόμπελ Φυσικής, το 1965, του R. Feynman: «Αν μία μόνον πρόταση έμελλε να διασωθεί από τον πολιτισμό μας, τότε αυτή θα έπρεπε να είναι ότι η ύλη αποτελείται από άτομα».
Και να γιατί: Εκείνο που έχει τεράστια σημασία σε οποιαδήποτε σπουδή περί της ραδιενέργειας, είναι η κατανόηση της διαδικασίας που οδηγεί στην έκλυση ραδιενέργειας. Αν και τα άτομα στην πλειοψηφία τους είναι σταθερά, πολλά στοιχεία έχουν ισότοπα τα οποία είναι ασταθή και οι πυρήνες τους διασπώνται σε άλλους, σταθερότερους, οπότε και σημειώνεται ελευθέρωση ενέργειας με εκπομπή σωματιδίων και σχετική ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία. Αυτή είναι η Ραδιενέργεια.
Οι ακτινοβολίες που παράγονται κατά την εκδήλωση του φαινομένου της ραδιενέργειας προκαλούν ιονισμό της ύλης (για αυτό και ονομάζονται ιονίζουσες ακτινοβολίες), ενώ είναι ιδιαίτερα επιβλαβείς για τον ανθρώπινο οργανισμό
Η Ραδιενέργεια, χωρίζεται στη Φυσική (αυτή που υπάρχει αυτούσια στη φύση) και στην τεχνητή (εκείνη που προκαλεί ο άνθρωπος).

Τρόπος επίδρασης της ακτινοβολίας

Πώς όμως επιδρά η ραδιενέργεια στους ζωντανούς, εν γένει οργανισμούς, πέρα από τον ανθρώπινο; Αναφέρθηκε ήδη ότι η ραδιενέργεια είναι μια μορφή ενέργειας. Από την άλλη, υπάρχουν 3 κατηγορίες ραδιενέργειας: η λεγόμενη άλφα ακτινοβολία (είναι τα σωματίδια τα αποτελούμενα από πυρήνες ατόμων ηλίου), η ακτινοβολία βήτα (σωματίδια ίδια με τα ηλεκτρόνια) και ακτινοβολία γάμμα (η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία): τρεις κατηγορίες, ιονίζουσες όλες, που είναι η αιτία πρόκλησης ιόντων, δηλαδή, φορτισμένων ατόμων.
Η ραδιενέργεια είναι εκείνη που ευθύνεται για τον ιονισμό που προκαλείται στους οργανισμούς αυτούς,  δηλαδή τον σχηματισμό ιόντων: φορτισμένων ή ηλεκτρισμένων ατόμων- με αποτέλεσμα, ζωτικής σημασίας ουσίες των ζωντανών κυττάρων να παθαίνουν αλλαγές και να αδυνατούν πια να εκτελέσουν τη λειτουργία για την οποία ήταν προορισμένες, ενώ επέρχονται και επιβλαβείς αλλαγές στους ιστούς και τα όργανα των οργανισμών.
Έχει διαπιστωθεί ότι τα κύτταρα που έχουν χτυπηθεί από ραδιενέργεια παραμένουν στον οργανισμό για ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα με αποτέλεσμα την τελική αύξηση του αριθμού τους, καθώς διασπώνται πριν νεκρωθούν. Και πάλι, ο θάνατος ενός αριθμού κυττάρων δεν είναι απαραίτητα και καταστρεπτικός για τον οργανισμό, αφού κάποιες φορές κάτι τέτοιο είναι απαραίτητο για ορισμένες φυσιολογικές διεργασίες, ενώ επικίνδυνο είναι αν ο αριθμός των νεκρών πια κυττάρων είναι τόσο μεγάλος ώστε να αποτρέπει την ομαλή λειτουργία των οργάνων του ανθρώπου και να επέρχεται καταστολή του ανοσοποιητικού συστήματος.
Υπάρχει τέλος και η ευεργετική χρήση της ακτινοβολίας στις περιπτώσεις εκείνες όπως οι ακτινοθεραπείες με την καταστροφή καρκινικών, βλαβερών, κυττάρων.
Από την άλλη, σε μικρή φυσικά έκθεση του ανθρώπου σε ραδιενέργεια, ο οργανισμός του δεν παραμένει αδρανής, αλλά αντιθέτως, το ίδιο το κύτταρο ενεργοποιεί τους μηχανισμούς εκείνους που διαθέτει για την αποκατάσταση της βλάβης που υπέστη και «θεραπεύεται» μόνο του.  

«Εντοπίζοντας» τη ραδιενέργεια

Η ραδιενέργεια, όπως  αναφέρθηκε ήδη, αποτελεί μέρος του φυσικού μας περιβάλλοντος και παράγεται άλλοτε από την ίδια τη φύση και άλλοτε από τον άνθρωπο.
Ενδεικτικά, αναφέρουμε τη ζέστη και το φως που εκλύουν ο ήλιος και τα άστρα λόγω των διαφόρων ατομικών αντιδράσεων (άρα παραγωγή ραδιενέργειας) που σημειώνονται σε αυτά. Από την άλλη, επιτυγχάνεται η παραγωγή ραδιενέργειας με μηχανές, τους ευρέως γνωστούς αντιδραστήρες, μέρος των εργοστασίων παραγωγής ατομικής ενέργειας. Ή, όπως στις ατομικές βόμβες και στις βόμβες του υδρογόνου.
Αλλά, ας δούμε κάποια πράγματα με περισσότερο αναλυτική ματιά συνοψίζοντας, επιστημονικές αντικειμενικές αναφορές και αντίστοιχα αποδεδειγμένα στοιχεία, σε μια προσπάθεια «εξοικείωσης» μαζί της, ώστε να την αντιμετωπίζουμε καλύτερα, μακροπρόθεσμα ή όχι.
Λίγο-πολύ, και πριν ακόμη αναφερθεί ήδη παραπάνω,  γνωρίζουμε όλοι ότι η ραδιενέργεια όχι μόνο βρίσκεται γύρω μας, αλλά και είμαστε εκτεθειμένοι σε αυτήν, καθημερινά. Για παράδειγμα,  κάποιες περιπτώσεις έκλυσης ραδιενέργειας καταγράφονται από αντικείμενα που μας συνοδεύουν όλες σχεδόν τις ώρες της ημέρας: κινητά τηλέφωνα, φούρνοι μικροκυμάτων και τηλεοράσεις είναι μόνο κάποια από τα αντικείμενα αυτά.  Στην ουσία, η ραδιενέργεια μας περικυκλώνει όπως μια θάλασσα, όπως ο αέρας που μας περιβάλλει, όπως η ζέστη ή το κρύο, μόνο που δεν γίνεται το ίδιο άμεσα αντιληπτή επειδή δεν μπορεί να εντοπιστεί και να καταγραφεί χωρίς ειδικά όργανα μέτρησης.
Σαν σημαντικότερη πηγή φυσικής ραδιενέργειας, αναφέρεται ένα φυσικό ραδιενεργό αέριο, το άχρωμο, άοσμο και άγευστο  ραδόνιο, που προέρχεται από το ουράνιο του υπεδάφους και τα γήϊνα πετρώματα. Σύμφωνα με αντίστοιχες έρευνες, σε αυτό οφείλεται το μεγαλύτερο μέρος της ετήσιας δόσης ακτινοβολίας που λαμβάνουν οι άνθρωποι με τρόπο φυσικό.
Από την άλλη, ο άνθρωπος ανακάλυψε τις τεχνητές πηγές παραγωγής ακτινοβολιών κατά τα τέλη του 19ου αιώνα, για να τις χρησιμοποιήσει μέχρι σήμερα στην ιατρική (διάγνωση και θεραπεία ασθενειών) και στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά και αλλού.

Πού αλλού βρίσκεται όμως, η ραδιενέργεια, αν και «αόρατη»;

Κατ’ αρχάς εντοπίζεται στο άμεσα φυσικό μας περιβάλλον, φαινόμενο που σημειώνεται ήδη από τους πανάρχαιους χρόνους, όπως σε ραδιενεργά συστατικά του εδάφους, που τη μεταφέρουν ως εμάς είτε άμεσα, μέσω τροφών που αναπτύσσονται σε τέτοια εδάφη είτε μέσω του νερού που τα συμπαρασύρει στο πέρασμά του. Άλλοτε πάλι, είμαστε «εκτεθειμένοι» στη ραδιενέργεια του φυσικού περιβάλλοντος, από τη ζέστη και το φως που εκλύουν ο ήλιος και τα άστρα λόγω των διαφόρων ατομικών αντιδράσεων (= παραγωγή ραδιενέργειας) που σημειώνονται σε αυτά. Μιλάμε δηλαδή για γήϊνη και διαστημική ραδιενέργεια.
Η ραδιενέργεια εκλύεται επίσης από τις ανθρώπινες κατασκευές, όπως εκείνες που αναφέρθηκαν ήδη μαζί με αρκετές άλλες που έχουν πολλαπλή χρήση στην ιατροφαρμακευτική. Γεγονός βέβαια είναι ότι τα ποσοστά έκλυσης αυτής της ραδιενέργειας διαφέρουν από περιοχή σε περιοχή και από αντικείμενο σε αντικείμενο και όταν αναλογιζόμαστε κάτι τέτοιο δεν πρέπει να πανικοβαλλόμαστε με σκέψεις που δεν έχουν βάσιμη αιτιολογία ή με τη δημιουργία φανταστικών εικόνων που στερούνται βάσης λογικής.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ
Η σχετικά πρόσφατη εμπειρία μας από το πυρηνικό ατύχημα της Ιαπωνίας, και πάλι, μας έκανε να αναρωτηθούμε και για τους τρόπους προστασίας σε περίπτωση έκθεσής μας σε ραδιενέργεια.
Σύμφωνα με τη γνώμη ειδικών και πάλι, και σε περίπτωση ύπαρξης ραδιενεργού νέφους, καλό θα είναι να φροντίσουμε να παραμένουμε σε εσωτερικούς χώρους, έχοντας τις πόρτες και τα παράθυρα κλειστά.
Αν κινούμαστε σε εξωτερικό χώρο, καλό θα είναι να διατηρούμε το κεφάλι και τα μαλλιά μας, αλλά και όλο το υπόλοιπο σώμα μας, καλυμμένο με ρούχα και να φοράμε μάσκα πάνω από το στόμα μας. Η αφαίρεση όλων των ρούχων μας κατά την επιστροφή μας σε κλειστό χώρο και η ακόλουθη πλύση του σώματός μας με τη χρήση βούρτσας, σαπουνιού και νερού, συνιστάται ιδιαίτερα.
Για την αποτροπή εσωτερικής μόλυνσης από ραδιενέργεια –που οφείλεται είτε σε  εισπνοή αέρα, είτε σε τη λήψη τροφίμων και ποτών μολυσμένων,  προστατευθείτε με τη χρήση μάσκας.
Η πείρα μας μάς έχει διδάξει ότι ένα ωφέλιμο κατά τα άλλα τρόφιμο, το γάλα, έχει ευθύνεται για το 98% της κατανάλωσης της ραδιενεργούς σκόνης, Το ίδιο ισχύει φυσικά και για όλα τα γαλακτοκομικά προϊόντα, τα οποία διαγράφουμε από τη διατροφική μας λίστα.  Για τα λαχανικά και τα φρούτα που καταναλώνετε σε τέτοιες περιόδους, συνιστάται το σχολαστικό πλύσιμο με νερό, ή και σαπούνι και ειδική βούρτσα.
Χρησιμοποιείτε ειδικό φίλτρο νερού ή πίνετε εμφιαλωμένο μόνο.
Επίλογος:
Λένε ότι η γνώση προφυλάσσει και μια τέτοια προσπάθεια έγινε με το κείμενο αυτό, να σας μεταδώσουμε γνώσεις πρακτικές, αλλά με την ευχή οι γνώσεις και οι συμβουλές που σας μεταδώσαμε, να μην χρειαστεί να εφαρμοστούν στην πράξη.

Ο φίλος μας ο ήλιος!

Το Φαινόμενο του θερμοκηπίου, η ηλιακή ακτινοβολία, οι υπεριώδεις ακτίνες είναι πλέον όροι που συναντάμε συχνά στην καθημερινή μας ζωή και χρησιμοποιούμε με οικειότητα. Πόσο όμως κατανοούμε τη σοβαρότητά τους, καθώς και την ανεκτικότητα του δέρματός μας, του οργανισμού μας, γενικά, κατά την έκθεσή μας στον ήλιο είναι αμφίβολο.
Εδώ, στην Ελλάδα, ο ήλιος είναι που μας έχει κάνει να είμαστε στη συντριπτική μας πλειοψηφία, εξωστρεφείς, χαμογελαστοί, αισιόδοξοι. Έτσι, είναι πολλές οι περιπτώσεις εκείνες όπου οι γνώμες των ειδικών -αναφορικά με την υγεία μας και την θωράκισή της, ιδιαίτερα- να μας φαίνονται υπερβολικές, αδικαιολόγητα ανησυχητικές και πολλές φορές άχρηστες. Κακώς!
Όσο και αν έχουμε το δικό μας κριτήριο αυτοπροστασίας και τους δικούς μας κανόνες προφύλαξης, είναι απόλυτα σίγουρο πως οι ειδικοί ξέρουν καλύτερα.
Γι΄αυτό, φέτος το καλοκαίρι, ας κάνουμε μια νέα αρχή και ας προστατέψουμε τον εαυτό μας όσο καλύτερα μπορούμε.
Για να επιτύχουμε κάτι τέτοιο, αρκεί μόνον να πάρουμε κάποια απλά, προστατευτικά μέτρα, που και δεν θα μας στερήσουν τίποτα από τη χαρά των καλοκαιρινών ημερών, και θα μας χαρίσουν υγεία και ευεξία.
Έτσι, κατά των ακτίνων υπεριώδους ακτινοβολίας (UV), θα σας συνιστούσα  να κάνετε τα εξής:
1. Όταν περπατάτε στον ήλιο, φροντίστε να φοράτε ένα καπέλλο από καλοκαιρινό ύφασμα, που θα καλύπτει ολόκληρο το κεφάλι σας και δεν θα σκιάζει απλά το μέτωπό σας. Να θυμάστε ότι ο αυχένας είναι από τα περισσότερο ευαίσθητα σημεία του σώματος αναφορικά με την έκθεσή μας στον ήλιο. Μάλιστα, εάν η  ζέστη είναι πολύ υψηλή, και δεν βρίσκεστε σε απόλυτα σκιερό χώρο, καλό θα ήταν να υγραίνετε ελαφρά και με δροσερό νερό, με μια μικρή πετσέτα ή ένα μαντήλι, αυτό το μέρος του σώματος.
2. Να θυμάστε να φοράτε καλοκαιρινά ρούχα, πάντα από το κατάλληλο υλικό, που καλό θα είναι να καλύπτουν όσο περισσότερο μέρος του σώματός σας γίνεται.  Αναφορικά, ακόμα και αν ακούγεται περίεργο, συνιστάται τα ρούχα αυτά να είναι πυκνο-υφασμένα για την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη προστασία σας, ενώ υπάρχει και ένα ειδικό τεστ που θα σας επιτρέψει να δείτε κατά πόσο είστε προστατευμένοι από τις ακτίνες του ήλιου, άρα και της ζέστης.
Βάλτε όποιο ύφασμα προτίθεστε να χρησιμοποιήσετε κοντά σε μια πηγή φωτός (αλλά σε απόσταση ασφαλείας από αυτήν, για να μην καείτε), ή κρατείστε το στο χέρι σας με ανοιχτά τα δάχτυλα κόντρα στον ήλιο και δείτε αν περνάει φως μέσα από αυτό. Όσο λιγότερο το φως που διαπερνά το ύφασμα, τόσο περισσότερο προταστευμένοι είστε.
3. Να φοράτε πάντα γυαλιά ηλίου, που θα πρέπει να είναι καλής ποιότητος και να μπλοκάρουν το 99% περίπου των υπεριωδών ακτίνων. Ρωτήστε τον οφθαλμίατρό σας, ή ελάτε σε εμάς για να σας συμβουλεύσουμε κατάλληλα.
4. Να χρησιμοποιείτε αντιηλιακό, ακόμα και όταν απλά κυκλοφορείτε σε ανοιχτούς χώρους. Το αντιηλιακό πρέπει να είναι κάποιο ειδικό για το πρόσωπο και κάποιο άλλο για το σώμα, αλλά και πάλι ρωτήστε μας για να σας ενημερώσουμε σχετικά με τα κατάλληλα προϊόντα.
5. Πίνετε νερό και χυμούς, αν μπορείτε αποφεύγετε του εμπορίου, σε τακτά διαστήματα, και σε μικρές ποσότητες έστω.
6. Φροντίζετε -στις περιπτώσεις εκείνες που πρέπει να κυκλοφορείτε στον ήλιο- να μην είστε συνεχώς εκτεθειμένοι σε αυτόν και στη συνεπαγόμενη ζέστη, αλλά να βρίσκετε κάποιο σκιερό και δροσερό μέρος όπου θα κάνετε μικρά διαλείμματα.
7. Αποφύγετε την έκθεση στον ήλιο και τη ζέστη όσο περισσότερο μπορείτε. Στις ημέρες μας, πολλές φορές (ανάλογα με την ώρα της ημέρας και τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος), ακόμα και η σκίαση σε μέρος όπου δεν είμαστε απόλυτα προστατευμένοι -όπως η σκιά της αντιηλιακής ομπρέλας, για παράδειγμα- δεν μας προστατεύει από τις βλαβερές συνέπειες του ήλιου.
8. Σχετικά, να μην ξεχνάτε ότι η ηλιοθεραπεία έχει γίνει πια σχεδόν απαγορευμένο είδος μια και μπορεί να μας προκαλέσει πολύ σοβαρά προβλήματα. Σαν οι πλέον κατάλληλες ώρες για θαλασσινό μπάνιο και παράλληλη έκθεση στον ήλιο συνιστώνται οι εξής: 08:00-10.00 π.μ. και ύστερα, μετά τις 05:00 το απόγευμα. Και πάλι, έχοντας πάρει όλες τις κατάλληλες προφυλάξεις.
9. Εάν αντιμετωπίζετε έστω και το πιο ελάχιστο πρόβλημα υγείας- αποφύγετε όχι μόνο την έκθεσή σας στον ήλιο, αλλά και το να περπατάτε όταν η ζέστη είναι υψηλή. Δηλαδή, αποφύγετε όσο μπορείτε τις άσκοπες μετακινήσεις.
10. Φροντίστε ιδιαίτερα τα παιδιά, που είναι επίσης μια πολύ ευαίσθητη ομάδα.
Γι΄αυτό άλλωστε δημιουργήθηκαν πρόσφατα και κάποια ειδικά, "αντιηλιακά" ρούχα για αυτά.

Κλείνοντας, η γενική συμβουλή που θα ήθελα να σας δώσω είναι να προσέχετε τον εαυτό σας όσο περισσότερο γίνεται και να μην ξεχνάτε κάτι πολύ σημαντικό: ότι ο ήλιος μπορεί να είναι φίλος μας μόνον αν του φερθούμε με τον απόλυτο σεβασμό, αλλά και δέος. Πέρα από τα όποια προβλήματα υγείας που μπορεί να έχετε ήδη, είτε λόγω ηλικίας, είτε άσχετα από αυτήν, αν δεν προσέξετε, ο ήλιος μπορεί να σας δημιουργήσει και άλλα, και μάλιστα πολύ σοβαρά.
Η γνώση και η προφύλαξη θα τα απομακρύνει από εσάς.
Φέτος το καλοκαίρι, ΜΗΝ ΑΨΗΦΗΣΕΤΕ ΤΟΝ ΗΛΙΟ, αλλά ΘΩΡΑΚΙΣΤΕΙΤΕ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ, ώστε και το επόμενο καλοκαίρι να είμαστε όλοι έτοιμοι να τον υποδεχθούμε και πάλι, αλλά πάντα όπως πρέπει.

Φαρμακείο "Άρης Πασχαλίδης", από το 1992! Στην Πλατεία Άνοιξης, από το 2001!

     Από τότε που ο άνθρωπος εκτίθεται, τραυματίζεται, πονά, υποφέρει, η φύση προσφέρει τα υλικά της ίασής του. "Η μούχλα καταπραϋνει και θεραπεύει πληγές", "το νηπενθές, μαζί με το κρασί, κατευναστικόν και παυσίλυπον γίνεται", σύμφωνα με τους πρώτους παρατηρητές.
     Ριζοτόμοι/Βοτανολόγοι, Ιερείς, Μάγοι, Γητευτές, Ιατροί και Φαρμακοποιοί/Ιαματοποιοί, αναδύονται από τον Μύθο και την Ιστορία, συμπλέουν και θεραπεύουν.
     Η ίαση, χαράσσει τον δρόμο της, από τα ξόρκια και τα βότανα, μέχρι την εφαρμοσμένη ιατρική.
     Στον Θεόφραστο, τον Διοσκουρίδη, τον Ιπποκράτη και τον Γαληνό θα αποδοθούν οι βάσεις της Βοτανολογίας, της Φαρμακολογίας, της Φαρμακευτικής και της Ιατρικής.

     Πέρα από τα όποια όρια, η Φαρμακευτική Τέχνη και Επιστήμη ξεκινά από την αρχαία Βαβυλωνία, την Κίνα, την Αίγυπτο και την Ελλάδα, υπηρετείται και αναπτύσσεται.
     Αιγυπτιακής προέλευσης -από την λέξη phar-makit (=μέσον ασφαλές, προστάτης)- φέρεται να έχει και ο όρος Φάρμακον, που σημαίνει πλέον ιατρικό, βότανο, μέσον θεραπευτικό, αλλά και φαρμάκι.
     Σύμφωνα με τις δόσεις του σηματοδοτείται και ο ορισμός του, και ο Φαρμακοποιός - Ιαματοποιός είναι πια ο μόνος κατάλληλος που κρίνει και προτείνει.
     Χάρη στην εξάπλωση της επιστήμης αυτής, φαρμακεία αρχίζουν να λειτουργούν σε πολλά μέρη του κόσμου.
     Αναφορικά, οι πρώτες καταγραφές, υποδεικνύουν σαν το πρώτο φαρμακείο που λειτούργησε στην Ελλάδα, στο Ναύπλιο, στην Πλατεία των Τριών Ναυάρχων, εκείνο του Βονιφάτιου Βοναφίν, από την Τεργέστη της Αυστροουγγαρίας.
     Λειτούργημα, σύμφωνα με τις ιστορικές αναφορές πάντα, θεώρησε έμπρακτα ο φαρμακοποιός εκείνος την φαρμακευτική, ο ίδιος που ταρίχευσε τη σορό του Κυβερνήτη Ι. Καποδίστρια.
     Ιάματα, σε διάφορες μορφές, βάμματα, ανθοϊάματα, προϊόντα εναλλακτικής θεραπείας και αρωματοθεραπείας, βιταμίνες, αμινοξέα, τονωτικά, είναι από τα φαρμακευτικά προϊόντα που πληθαίνουν με την πάροδο του χρόνου.
     Δείγμα αντιπροσωπευτικότατο της εποχής του, μιας εποχής υψηλών απαιτήσεων και πολύπλευρης κατάρτισης αναφορικά με την φαρμακευτική επιστήμη, αλλά και την τεχνολογία και την προσωπική, υπεύθυνη εξυπηρέτηση, είναι το φαρμακείο του Άρη Πασχαλίδη, όπου παρέχονται όλα τα παραπάνω προϊόντα, μαζί με πολυάριθμα άλλα.
     Η εξειδικευμένη γνώση του ιδιοκτήτη, Πτυχιούχου φαρμακοποιού Άρη Πασχαλίδη, που άνοιξε το πρώτο του φαρμακείο το 1990 και για χρόνια διαγράφει την ιδιαίτερή του πορεία, συνδυάζεται με την προτίμηση του κοινού, με το οποίο απολαμβάνει μια απόλυτα προσωπική σχέση.
     Σύμφωνα με τα προστάγματα της επιστήμης και τις αντίστοιχες γνωμοδοτήσεις των γιατρών, οι λύσεις και οι συμβουλές που παρέχονται είναι οι απόλυτα ενδεδειγμένες για τον κάθε έναν από εσάς, αφού το όποιο πρόβλημά σας αντιμετωπίζεται σαν ξεχωριστή ειδική περίπτωση, με σοβαρότητα, κατανόηση, ευγένεια και -προπάντων- εχεμύθεια.

Καλώς ήρθατε!

«Στο φαρμακείο αυτό, γινόμαστε αποτελεσματικοί βοηθοί στο πρόβλημα που σας απασχολεί, από τη σφαίρα της υγείας, μέχρι τα όρια της ομορφιάς, αφού:
þ Μέσα από πολυάριθμα σκευάσματα, είμαστε σε θέση να σας προτείνουμε εκείνο που σας ταιριάζει, ιδανικά.
þ Ύστερα από χρόνια εμπειρίας και μελέτης, παρασκευάζουμε τα δικά μας σκευάσματα, με αποτελέσματα που εγγυόμαστε προσωπικά.
þ Είμαστε βέβαιοι ότι, ανάμεσα στα πολυάριθμα συμπληρώματα, τα φαρμακευτικά προϊόντα, και μέσα στα συνεχώς εξελισσόμενα όρια και τις δυνατότητες της φαρμακευτικής, μαζί με τη βοήθεια και την πρόθυμη συμβολή μας, η λύση θα βρεθεί.
 Γνωρίστε μας από κοντά και συμβουλευθείτε μας». 


«Οι γνώσεις μας, στην υπηρεσία σας».
                      Άρης Πασχαλίδης
Πτυχιούχος Φαρμακοποιός
HUILE PRODIGIEUSE
MULTI USAGE DRY OIL

Για το πρόσωπο, το σώμα και τα μαλλιά!


Αποτελεσματικό από τη "φύση" του!
Το Huile Prodigieuse είναι ένα ξηρό λάδι ενυδάτωσης και λάμψης, που θρέφει αναδομεί και απαλύνει με την χρήση του.
Η σύνθεσή του, από πολύτιμα φυτικά έλαια και Βιταμίνη Ε, επανορθώνει και απαλύνει όλα τα σημεία του προσώπου ή του σώματος , αλλά και τα μαλλιά, με μια μόνο κίνηση. 
"Ευεργετεί", κάνοντας την επιδερμίδα απαλή και βελούδινη, και τα μαλλιά μαλακά, λαμπερά, "γεμάτα"!
Συνιστάται για κάθε τύπο δέρματος και μαλλιών!
http://www.nuxe.com/

Εδώ, σας συμβουλεύουμε με γνώση και συνέπεια!


 ΟΙ "ΔΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ"
Για τη διατήρηση ή την ανάκτηση της υγείας μας, ο δρόμος, πολλές φορές, μας φαίνεται χαώδης, χωρίς να είναι πραγματικά.
Με την κατάλληλη διατροφή, τη σωστή στάση ζωής, την προστασία και την οχύρωση του οργανισμού μας, τα βήματα -απλά-ακολουθούν το ένα το άλλο με προορισμό την Υγεία.
Για να γίνει κάτι τέτοιο εφικτό, ελάτε στο φαρμακείο μας να σας συναντήσουμε και να μας γνωρίσετε για να περπατήσουμε μαζί στον δρόμο της Υγείας, της Ομορφιάς, αλλά και της Περιποίησης που οφείλετε να προσφέρετε στον εαυτό σας.
Οι λύσεις, άλλοτε απλές και άλλοτε ένας συνδυασμός πράξεων και συστατικών, θα σας βοηθήσουν σε κάθε πρόβλημά σας.
Κυριολεκτικά από το Α έως το Ω μπορούμε να γίνουμε οι δικοί σας άνθρωποι που σας συμπαραστέκονται σε θέματα υγείας.
Η επιστημονική μας κατάρτιση, η μεγάλη εμπειρία μας, η γνώση μας που ανανεώνουμε συχνά με σχετική πληροφόρηση και ενημέρωση ώστε να είμαστε πάντα και σε όλα ενήμεροι,αλλά και η πρόθεσή μας να συμπράξουμε στην ποιότητα της ζωής σας εγγυώνται το βέλτιστο αποτέλεσμα.

ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΑΡΗΣ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ, ΤΗΛ. 210 6219 328